Windykacja

Krajowy rejestr zadłużonych już działa!

Dłużnik w restrukturyzacji – czy można prowadzić egzekucję?

Rozszerzenie ulgi na „złe długi”

Co może zająć komornik?

Nasz kanał na YouTube

Działalność rolnicza

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Podatek leśny

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Sprawozdawczość w BDO

Ustawa o sygnalistach a obowiązek wprowadzenia przez pracodawców procedur zgłoszeń wewnętrznych

Możliwość nałożenia ograniczeń na sprzedawców detalicznych

Implementacja „Dyrektywy o ochronie Sygnalistów” oraz nowy standard ISO dotyczący Whistleblowingu

AUTOMOTIVE PRAWO

Inne tematy

Wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie sądowe i egzekucyjne

Nowa „specustawa mieszkaniowa”

Zamiana dłużnika – przejęcie długu

Przekształcenie użytkowania wieczystego – część 1

Prawo holdingowe

Prawo holdingowe

Opłata recyklingowa od BIO reklamówek – odpowiedź Ministerstwa Klimatu na zapytanie Kancelarii

| KORONAWIRUS | Tarcza antykryzysowa – ważne informacje dla przedsiębiorców

Wykluczenie uczestnika z obrotu gospodarczego, czyli zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Jak na stałe usunąć problem z klawiaturą („Y”-„Z”)?

Termin na pierwszą rejestrację pojazdu używanego oraz zawiadomienie o nabyciu/zbyciu wydłużony

Jak uchronić się przed konkurencją – czyli zastrzeżenie nazwy firmy oraz jej loga

Problematyczny czas pracy – czas pracy w podróży służbowej

Podatek leśny

Prawo autorskie w sieci – zasady cytowania

Zabezpieczenie roszczeń w sprawach odszkodowawczych (cesja wierzytelności a upoważnienie do odbioru)

Zarzut potrącenia po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Rewolucyjna zmiana KPC w zakresie doręczenia pism między pełnomocnikami

Przewoźnik nie musi ponieść odpowiedzialności za szkody spowodowane przez imigrantów

Uprawnienie pracodawcy do kontrolowania trzeźwości pracowników

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Ponaglenie w prawie administracyjnym

ePrivacy | Rewolucja czy ewolucja? Czyli kilka słów o tym, czy bać się, czy nie bać.

Dowód z faktury VAT w postępowaniu gospodarczym

Pojęcie „względów technicznych” w odniesieniu do nieruchomości

Ekspresowe zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji

| KORONAWIRUS | Nowe obostrzenia i restrykcje w związku z pandemią

Wykonanie umowy przy nadzwyczajnej zmianie stosunków

tekst1

Odpowiedzialność nadawcy za wady towaru – treść listu przewozowego a roszczenia odszkodowawcze

Czy spełnienie roszczeń kupującego w ramach reklamacji, daje sprzedawcy prawo do zwrotu środków od producenta?

Egzekucja z ruchomości rolnika

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi